ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Οι σελίδες αυτού του ιστότοπου χαρακτηρίζονται ως έγγραφο τύπου XHTML 1.0 μορφής strict. Αυτό σημαίνει ότι έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το World Wide Web Consortium στις συστάσεις του για αυτή τη γλώσσα, διαθέτουν μια δομή καθαρή και σήμανση στην οποία δε επηρεάζονται τα οπτικά χαρακτηριστικά του ιστότοπου (είδος γραμματοσειράς, χρώματα γραμματοσειράς και φόντο, κλπ.).
Οπότε, τα έγγραφα έχουν δημιουργηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε διαχωρίζουν πλήρως το περιεχόμενο, την παρουσίαση και την συμπεριφορά, μέσω της εφαρμογής της κωδικοποίησης σε XHTML, της παρουσίασης ως φύλλων τύπου CSS και μια μη ανελαστική στιβάδα προγραμματισμού σε JavaScript. Αυτό εξασφαλίζει την πρόσβαση από κάθε τύπο μηχανής πλοήγησης και αναγνώστη οθόνης.
Οι λειτουργικές δυνατότητες όλων αυτών συμπεριλαμβάνουν κείμενα εναλλακτικά των εικόνων, πληροφορίες σχετικά με τους υπερ-συνδέσμους σε νέο παράθυρο, καθορισμό των γραμματοσειρών στο φύλλο ύφους σε σχετικές μονάδες που θα επιτρέψει την διεύρυνσή τους και την ένδειξη της γλώσσας, όταν τα κείμενα ή τα αποσπάσματα κειμένων δεν είναι στα ισπανικά, καθώς και τη σήμανση αρκτικόλεξων και συντμήσεων και την ένδειξη της σημασίας τους στις κατάλληλες θέσεις.
Κάθε διαμαρτυρία, ερώτημα ή σύσταση βελτιώσεων σχετικά με την προσβασιμότητα της σελίδας θα μπορεί να γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης accesibilidad.web@cervantes.es . Γενικές παρατηρήσεις γίνονται με αποστολή του δελτίου επικοινωνίας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  |   ΠΡΟΣΒΑΣΗ  |   © Instituto Cervantes, 1991-2024. All rights reserved.

El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.