Όροι και προϋποθέσεις

A. Γενικοί όροι πώλησης

1. Ταυτότητα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, CIF Q-2812007-I, είναι μη κερδοσκοπικός φορέας του Δημοσίου και υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας της Ισπανίας. Ιδρύθηκε με το Νόμο 7/1991, της 21ης Μαρτίου με έδρα στη Μαδρίτη, οδό Alcalá 49, 28014 (Ισπανία), και έχει στην κυριότητά του τις σελίδες του ιστοχώρου cervantes.es, όπου βρίσκεται και αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για την πραγμάτωση των σκοπών του το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διαθέτει ένα δίκτυο κέντρων στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των προϊόντων και των υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτή την σελίδα.

2. Περιεχόμενα και πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ (στο εξής αποκαλούμενο, ο πωλητής) παρέχει τις εμπορικές πληροφορίες με φερεγγυότητα. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιέχουν κάποιο τυπογραφικό λάθος, ανεξάρτητα από την βούληση του πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση, θα προβεί αμέσως στην διόρθωσή του. Αν το τυπογραφικό λάθος αφορά κάποια από τις τιμές των προϊόντων μας και κάποιος από τους πελάτες αποφάσισε να αγοράσει το προϊόν βασιζόμενος στο λάθος αυτό, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ θα του το γνωστοποιήσει αμέσως και ο πελάτης θα έχει δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ενδέχεται, τα περιεχόμενα του καταστήματός μας να δείχνουν προσωρινές πληροφορίες σχετικά με κάποια προϊόντα. Στην περίπτωση που η παρεχόμενη πληροφορία δεν αντιστοιχεί στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διατηρεί το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή τροποποίησης των εμπορικών προσφορών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

3. Σύστημα πώλησης

Οι περιγραφές των προϊόντων που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή δεν συνιστούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά παρουσιάζουν μια δεσμευτική αγορά εκ μέρους του πελάτη.

Ο πελάτης μπορεί να στείλει το αίτημα αγοράς με το έντυπο της on line παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Ο πελάτης αφού έχει επιλέξει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τα έχει βάλει στο καλάθι της ηλεκτρονικής αγοράς έχοντας αποδεχτεί τους παρόντες όρους αγοράς και έχοντας επιλέξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, δημιουργεί μια συμβατική προσφορά νομικά δεσμευτική και αφορά τα αγαθά ή υπηρεσίες που περιέχονται στο συγκεκριμένο καλάθι αγοράς.

Ο πωλητής μπορεί να δεχτεί το αίτημα του πελάτη εντός προθεσμίας 72 ωρών αποστέλλοντας στον πελάτη e-mail με την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή της αγοράς.

Από εκείνη τη στιγμή, το συμβόλαιο θα έχει άμεση ισχύ. Η μη αποδοχή του αιτήματος αγοράς από τον πωλητή εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ως απόρριψη της αγοράς, οπότε και ο πελάτης δεν θα υπόκειται στη έκφραση βούλησης που δηλώθηκε με τη σύναψη του συμβολαίου κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.

Πριν την δεσμευτική πραγματοποίηση της online παραγγελίας με τη συμπλήρωση της φόρμας για την online παραγγελία του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία του χρησιμοποιώντας τις στάνταρ επιλογές του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Εκτός αυτού, πριν από τη δεσμευτική πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα μπορεί να τις δει για μια ακόμη φορά στο παράθυρο επιβεβαίωσης και να κάνει διορθώσεις με τις στανταρ λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού.

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων της παραγγελίας από τον πελάτη και την αποδοχή της αγοράς μέσω της επιλογής “αγορά”, ο πελάτης θα λάβει την επιβεβαίωση της αγοράς με την ένδειξη ότι η παραγγελία του έχει καταγραφεί με επιτυχία και βρίσκεται σε διαδικασία εκτέλεσης. Στην οθόνη θα εμφανίζεται συνοπτικά η αγορά του πελάτη, που είναι δεσμευτική, και την οποία θα μπορεί να εκτυπώσει ή να σώσει σε αρχείο.

Για την ολοκλήρωση του συμβολαίου θα χρησιμοποιείται η ισπανική γλώσσα χωρίς αυτό να εμποδίζει τον πωλητή, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιεί και άλλες γλώσσες.

H ολοκλήρωση της αγοράς και η επικοινωνία με τον πελάτη γενικά, θα διεξάγονται μέσω e-mail και με αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Ο πελάτης πρέπει να είναι σίγουρος ότι το e mail που έχει καταχωρήσει για την διεκπεραίωση της παραγγελίας του, είναι σωστό ώστε να παραλαμβάνει τα μηνύματα που θα του αποστέλλει ο πωλητής.4. Τιμές και προϋποθέσεις πληρωμής

Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στις σελίδες του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ είναι οι τελικές και συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους και επιβαρύνσεις.

Για τις αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ θα γίνονται δεκτές πληρωμές με κάρτες VISA και MASTERCARD.

5. Δικαίωμα ακύρωσης

Ο πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που διέπουν τα μαθήματα στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ και τις εξετάσεις για τα διπλώματα DELE.

Η απόφαση της άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης του συμβολαίου θα πρέπει να υποβάλλεται απαράκλητα με την αποστολή email του CLIC Atenas.

Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης του πελάτη για ακύρωση του συμβολαίου, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ θα αποστείλει στον πελάτη το αποδεικτικό της ακύρωσης, το συντομότερο δυνατό.

Παρά τα προαναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο, και σε ότι αφορά στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο AVE Global ή σε όποια άλλα παρέχονται σε ψηφιακό περιεχόμενο και δεν προσφέρονται σε σταθερό εναπόθεμα, αν ο πελάτης εισέλθει στο περιεχόμενο του τμήματος, θέματος ή προϊόντος με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, θα χάσει το δικαίωμα ακύρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 m) του Νομοθετικού Βασιλικού Διατάγματος 1/2007, της 16ης Νοεμβρίου, με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του Γενικού Νόμου για την Υπεράσπιση των Καταναλωτών και Χρηστών, όπως αναφέρεται στο Νόμο 3/2014, της 27ης Μαρτίου, που τροποποιεί το αναφερόμενο κείμενο.

Ομοίως, χάνει το δικαίωμα ακύρωσης ο πελάτης που έχει κατεβάσει οποιοδήποτε προϊόν ψηφιακής μορφής που δεν προσφέρεται σε σταθερό εναπόθεμα και δεν απαιτεί κωδικούς πρόσβασης, εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών.

6. Υποχρεώσεις του πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να αναγράφει πάντα τα αληθινά του στοιχεία όταν συμπληρώνει τις αιτήσεις εγγραφής ή παραγγελίας και να τα επικαιροποιεί, αν κάτι αλλάξει.

Ο πελάτης υποχρεούται να αποδεχτεί όλα τα άρθρα και προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, γνωρίζοντας ότι αυτά περιλαμβάνουν την καλύτερη δυνατή βούληση υπηρεσιών για το είδος της δραστηριότητας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

Όμοια, υποχρεούται να διαφυλάσσει με εμπιστευτικότητα και επιμέλεια τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που του παρέχει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

7. Πνευματική ιδιοκτησία

Ολα τα προϊόντα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ υπόκεινται στο καθεστώς πνευματικών, βιομηχανικών και οικονομικών δικαιωμάτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ή τρίτων, oι οποίοι υποδεικνύονται ανά περίπτωση. Συνεπώς, οποιαδήποτε παραβίαση αυτών θα διώκεται εκ του νόμου.

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα περιεχόμενα που χρησιμοποιούνται στο τμήμα ή στο προϊόν, σύμφωνα με το αντικείμενο και το σκοπό, καθώς επίσης και να τα σώσει ή να τα εκτυπώσει και να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για δικό του σκοπό εφόσον το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ δεν αναφέρει το αντίθετο.

Απαγορεύεται η χρήση των περιεχομένων για άλλο σκοπό, ξένο προς τους σκοπούς του τμήματος, του θέματος ή του προϊόντος. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, κοινοποίηση ή προορισμός τους για δημόσια χρήση, διάδοση ή δημοσιοποίηση. Η παραβίαση τους δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας θα διώκεται ποινικά.

8. Ασφάλεια και εχεμύθεια

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, εγγυάται την ασφάλεια και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της κάθε είδους επικοινωνίας του με τους πελάτες.

Όλες οι πληρωμές on-line γίνονται μέσω ασφαλούς server σύμφωνα με το πρωτόκολλο SSL που προστατεύει τα δεδομένα από πιθανές παραβιάσεις από τρίτους. Τα στοιχεία της αγοράς φυλάσσονται σε μια βάση δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για αυτό τον σκοπό.

Τα ατομικά στοιχεία που παρέχει ο πελάτης, σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου, Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο ιδιοκτησίας του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, με σκοπό την επίτευξη της σωστής εμπορικής διαχείρισης της εμπορικής σχέσης, όπως για ενημέρωση σχετικά με νέα, προϊόντα και υπηρεσίες τόσο με συμβατικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα.

Ο πελάτης μπορεί να ασκεί το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίθεσης προς τη χρήση και παραχώρηση των στοιχείων του απευθύνοντας το ανάλογο αίτημα με e-mail στo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, με επιστολή στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ (Alcalá, n.º 49, Madrid 28014) ή με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ στην προαναφερόμενη διεύθυνση, στη Μαδρίτη.

Εάν ο πελάτης ή ο χρήστης είναι ανήλικος ή η δικαιοπρακτική του ικανότητα έχει τροποποιηθεί με δικαστική απόφαση, μπορεί να αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία στα αντίστοιχα έντυπα με την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων, υπευθύνων ή νόμιμων αντιπροσώπων του, οι οποίοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά την αντίστοιχη φόρμα υπογεγραμμένη και με αντίγραφο του ΔΑΤ του γονέα, υπεύθυνου ή νόμιμου αντιπροσώπου, στη διεύθυνση CLIC Atenas.

9. Νομοθεσία και αρμόδια δικαιοδοσία

Το συμβόλαιο διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ισπανική Νομοθεσία.

Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει μεταξύ του υποψηφίου και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διέπεται και ερμηνεύεται από την Ισπανική Νομοθεσία. Τα δύο μέρη κατόπιν παραίτησης από κάθε δικαίωμα που μπορεί να τους αναλογεί, υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μαδρίτης.

Β. Γενικοί όροι εγγραφών στα τμήματα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 1. Το παρόν περιέχει τους γενικούς όρους που αφορούν στην εγγραφή σε τμήμα ισπανικών ή σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα από αυτά που διοργανώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ της Αθήνας και θεωρείται ως σύμβαση.
 2. Τα δικαιώματα κάθε μαθητή είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.
 3. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διατηρεί το δικαίωμα της αποδοχής.
 4. Ο μαθητής με την αποδοχή του βεβαιώνει ότι γνωρίζει τι περιλαμβάνει η εγγραφή του.
 5. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ παρέχει τη διδασκαλία του περιεχομένου του τμήματος από το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό του. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ θα εκδώσει το πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης του μαθητή που θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τμήμα, εφόσον αυτός το ζητήσει και καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα που έχει καθορίσει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ για το εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.
 6. Η εγγραφή σε τμήμα ολοκληρώνεται με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης και την καταβολή των διδάκτρων. Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ υποχρεούται να εκδώσει την αντίστοιχη απόδειξη/δικαιολογητικό εγγραφής.
 7. Η λειτουργία των τμημάτων εξαρτάται από τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα είναι επτά. Το διδακτικό προσωπικό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ οργανώνει και συντονίζει τις ομάδες των μαθητών με την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στα τμήματα εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες και πάντα εντός των πρώτων δύο εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων.
 8. Οι μαθητές πριν κάνουν την εγγραφή τους θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις προσωπικές συνθήκες δεδομένου ότι μετά την έναρξη των μαθημάτων δεν θα γίνεται επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων. Ομοίως, δε μπορεί να ζητηθεί επιστροφή των διδάκτρων για όσα μαθήματα δεν έγιναν και δεν επιτρέπεται η μεταφορά του ποσού για επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

  Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στους μαθητές που θα αποστείλουν γραπτά την αίτηση τους μέχρι και μία ημέρα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
  Η απόφαση της άσκησης του δικαιώματος αυτού θα πρέπει να υποβάλλεται απαράκλητα με την αποστολή e-mail στην CLIC Atenas:

  Η ακύρωση δε μπορεί να γνωστοποιείται τηλεφωνικά ή με το ταχυδρομείο.

 9. Ο μαθητής θα λάβει δωρεάν κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης που θα ισχύει για το τρέχον τετράμηνο στο οποίο έγινε η εγγραφή. Η κάρτα μέλους παρέχει το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και θα εκδίδεται εκεί μετά από αίτηση του μαθητή και επίδειξη της απόδειξης εγγραφής.
 10. Όλες οι ενδεχόμενες διαφορές κατ’ αρχήν θα επιλύονται με φιλικό τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, και τα δυο μέρη θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.
 11. Σε περίπτωση που οι Ελληνικές Υγειονομικές Αρχές αποφασίσουν το lock down ή αν χρειαστεί να μπουν σε καραντίνα οι μαθητές κάποιας τάξης/αίθουσας προκειμένου να ελεγχθεί η μετάδοση του COVID-19, τότε τα μαθήματα με παρουσία θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη με το ίδιο πρόγραμμα στόχους και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ίσχυαν για το τμήμα που είχαν αγοράσει.
 12. Το Instituto Cervantes θα μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις δωρεάν πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ακολουθώντας όλες τις συστάσεις των καλών πρακτικών του Εθνικού Κρυπτολογικού Κέντρου. Το Instituto Cervantes δεν θα παραχωρήσει στις προαναφερόμενες πλατφόρμες κανενός είδους προσωπική πληροφορία σχετικά με τους μαθητές, εκτός όσων απαιτούνται για την πρόσκλησή τους στο μάθημα. Το Instituto Cervantes δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την τυχόν επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται από τις πλατφόρμες αυτές. Ο ίδιος ο μαθητής ή ο επιβλέπων καθηγητής θα έχουν την ευθύνη να αποδεχτούν ατομικά τους όρους και προϋποθέσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Η αποδοχή αυτών των όρων και των προϋποθέσεων δηλώνει ότι συμφωνεί να λάβει με ηλεκτρονικό μέσο την πρόσκληση της.
 13. Ο μαθητής, αποδεχόμενος τους όρους, βεβαιώνει ότι γνωρίζει όλους τους όρους παρακολούθησης του μαθήματος και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η αποδοχή θα γίνεται εξ ονόματος του από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του ο οποίος θα το αποδεικνύει με τα προσωπικά του στοιχεία και θα παρέχει τα στοιχεία του ανήλικου.

Γ. Ειδικοί όροι των διπλωμάτων ισπανικών DELE

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ είναι οργανισμός επιφορτισμένος με την διοικητική και οικονομική διαχείριση των Διπλωμάτων Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (αποκαλούμενα εις το εξής DELE) που εκδίδονται από τον Διευθυντή του Δημόσιου αυτού Οργανισμού, εξ ονόματος της Υπουργού Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Βασιλείου της Ισπανίας.

1. Γενικά θέματα:

Οι ημερομηνίες εξετάσεων και οι προθεσμίες εγγραφών καθώς και οι υπόλοιπες πληροφορίες για τα διπλώματα DELE βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα των DELE, στα ισπανικά και αγγλικά.

Στο ποσό των εξετάστρων για οποιοδήποτε από τα διπλώματα DELE συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στην συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο και στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο καθώς και το κόστος έκδοσης του αντίστοιχου διπλώματος.

Μετά το πέρας της προθεσμίας εγγραφών μιας εξεταστικής δεν θα γίνεται δεκτή καμία εγγραφή για την συγκεκριμένη εξεταστική DELE.

Ο υποψήφιος που θα αποτύχει στις εξετάσεις DELE ή για οποιοδήποτε λόγω δεν θα παρουσιαστεί την ημέρα των εξετάσεων δεν έχει δικαίωμα σε επανεξέταση.

2. Προαπαιτούμενα των υποψηφίων:

Τα διπλώματα DELE απευθύνονται σε κοινό όλων των ηλικιών που γνωρίζει γραφή και ανάγνωση.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ δέχεται τις αιτήσεις εγγραφής για τις εξετάσεις DELE όλων όσων καταβάλλουν τα αντίστοιχα εξέταστρα.

Για την εγγραφή στις εξετάσεις, εκτός από τα λοιπά υποχρεωτικά προσωπικά στοιχεία, είναι σημαντικό –και υποχρεωτικό για την περίπτωση ηλεκτρονικής εγγραφής- να αναγράφεται μια ατομική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ορθή λειτουργία του οποίου είναι ευθύνη του υποψηφίου, θα χρησιμεύει, εφόσον αυτό ορίζεται από το εξεταστικό κέντρο DELE ή το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, για την ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ και στα διπλώματα DELE, στις εξεταστικές και στην ανακοίνωση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

Με την καταβολή των εξετάστρων ο υποψήφιος αποδέχεται όλους τους παρόντες όρους αγοράς, δηλώνει ότι θα τηρεί τις διοικητικές και οικονομικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος ισπανικών DELE και αναλαμβάνει την δέσμευση να προσέλθει στο εξεταστικό κέντρο προσκομίζοντας τα έγγραφα που πιστοποιούν την τήρηση αυτών των όρων, δηλαδή την απόδειξη εγγραφής, το διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με φωτογραφία, ως απαραίτητα για την ορθή ταυτοποίησή του, και το δελτίο εγγραφής του υποψηφίου.

Οι γονείς, κηδεμόνες ή νόμιμοι εκπρόσωποι είναι αρμόδιοι για την εγγραφή των ανηλίκων υποψηφίων ή όσων δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνουν μια ξεχωριστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε υποψήφιο που εγγράφουν.

3. Διαδικασία εγγραφής:

Η εγγραφή για τις εξετάσεις DELE θα πρέπει να γίνεται με τους τρόπους που ορίζει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ και εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας.

Η καταβολή των εξετάστρων μπορεί να γίνει με τους τρόπους που ορίζει το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο (με τον χαρακτηρισμό «Εγγραφή DELE» μαζί με την ημερομηνία της εξεταστικής περιόδου και το επίπεδο του διπλώματος για το οποίο εξετάζεστε) ή με τους ηλεκτρονικούς τρόπους που ορίζει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ για τις εγγραφές που μπορεί να γίνουν online.

Για την εγγραφή με παρουσία στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Έντυπο αίτησης εγγραφής DELE ορθά συμπληρωμένο.
 • Πρωτότυπο και φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του κατόχου, στο οποίο θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, υπηκοότητα, τόπος και ημερομηνία γέννησης. Τα στοιχεία που δηλώνει ο υποψήφιος στο έντυπο εγγραφής θα πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στο δελτίο ταυτότητας.
 • Απόδειξη καταβολής του ποσού των εξετάστρων.
 • Η καταβολή των εξετάστρων μπορεί να γίνει με τους τρόπους που ορίζει το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο (με τον χαρακτηρισμό «Εγγραφή DELE» μαζί με την ημερομηνία της εξεταστικής περιόδου και το επίπεδο του διπλώματος για το οποίο εξετάζεστε) ή με τους ηλεκτρονικούς τρόπους που ορίζει το INSTITUTO CERVANTES για τις εγγραφές που μπορεί να γίνουν on line.

4. Στοιχεία υποψηφίων

Ο υποψήφιος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που δίνει (ειδικά για εκείνα που αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας –όνομα και επίθετα, αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου, τόπο και ημερομηνία γέννησης – και στα στοιχεία που αφορούν στην εξεταστική DELE για την οποία γίνεται η εγγραφή- εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία και επίπεδο), δεδομένου ότι τυχόν λάθος του υποψηφίου στην εισαγωγή αυτών των στοιχείων μπορεί να εμφανίζεται στο επίσημο δίπλωμα DELE, επανέκδοση του οποίου γίνεται μετά από αίτηση και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, προκαλώντας πιθανών διοικητικά προβλήματα.

Τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται κατά την εγγραφή θα πρέπει να συμπίπτουν με εκείνα που θα αναγράφονται στο επίσημο έντυπο ταυτότητας του υποψηφίου. Στις εξετάσεις θα συμμετέχουν μόνο οι υποψήφιοι που έχουν μαζί τους έντυπο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να συμπίπτουν με τα αναγραφόμενα στο έντυπο εγγραφής.

Ο υποψήφιος υποχρεούται να ενημερώσει το κέντρο στο οποίο έκανε την εγγραφή του σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα προσωπικά του στοιχεία και μπορεί να επηρεάζει την αποστολή του διπλώματος ισπανικών DELE.

Ο υποψήφιος για οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση που αφορά σε προσωπικά στοιχεία πρέπει να απευθύνεται στην ιστοσελίδα Διαχείρισης ερωτημάτων και περιστατικών του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ δεν φέρει ευθύνη για τις βλάβες που μπορεί να προκύψουν από την αναγραφή εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων στην αίτηση που συμπληρώνεται από τον υποψήφιο.

5. Υποψήφιοι με ειδικές δεξιότητες

To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ εξασφαλίζει την πρόσβαση στις εξετάσεις για την απόκτηση των διπλωμάτων DELE με ειδικές συνθήκες, στους υποψήφιους με συγκεκριμένες προσωπικές συνθήκες (προβλήματα όρασης, ακοής ή κινητικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, αδυναμία απομάκρυνσης από θρησκευτικά ή σωφρονιστικά ιδρύματα ή νοσοκομεία) ή αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό.

Ο υποψήφιος που χαρακτηρίζεται από κάποια από τις ειδικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, υποχρεούται να γνωστοποιεί την συγκεκριμένη κατά περίπτωση περίσταση στο εξεταστικό κέντρο και να την πιστοποιεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο, κατά την εγγραφή του ή, το αργότερο, εντός 48 ωρών από αυτήν, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της ιστοσελίδας των Εξετάσεων DELE του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποιήσει το αίτημά του εγκαίρως και με τον υποδεικνυόμενο τρόπο, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις DELE με τις αντίστοιχες ειδικές συνθήκες.

Εάν τελικά δεν εγκριθούν οι ειδικές συνθήκες που έχουν αιτηθεί για τον συγκεκριμένο υποψήφιο, λόγω μη διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων μέσων από το Εξεταστικό Κέντρο ή το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, ή γιατί το αίτημα δεν συγκαταλέγεται στη διαδικασία, ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της εγγραφής και την επιστροφή των εξετάστρων εφόσον το αιτηθεί εντός 72 ωρών από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε η απόρριψη του συγκεκριμένου αιτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην παράγραφο σχετικά με την διαδικασία και διαχείριση των εξετάσεων DELE για ειδικές περιπτώσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των Εξετάσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

6. Mαταίωση και επιστροφή

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επιστροφής (ή ματαίωσης) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Η αίτηση επιστροφής ή υπαναχώρησης πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και απαράκλητα (αναφέροντας όλα τα προσωπικά στοιχεία και τον κωδικό υποψηφίου του ενδιαφερόμενου) πριν παρέλθουν 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής συμπληρώνοντας το έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα Διαχείρισης ερωτημάτων και περιστατικών του Ινστιτούτου Θερβάντες., εάν η εγγραφή έχει γίνει μέσω της δικτυακής πύλης του DELE ή στο εξεταστικό κέντρο όπου έγινε η εγγραφή.

Δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση που θα υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση ματαίωσης συμμετοχής θα επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού των εξετάστρων χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας των 14 ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ της απόφασης υπαναχώρησης από την σύμβαση εγγραφής του υποψηφίου εκεί όπου έγινε η εγγραφή.

Μετά την πάροδο 14 ημερών από την εγγραφή στην εξεταστική DELE και την καταβολή των εξετάστρων, ο εγγεγραμμένος υποψήφιος χάνει το δικαίωμα επιστροφής του ποσού.

Επιστροφή του συνολικού ποσού των εξετάστρων για συμμετοχή σε προηγούμενη εξεταστική DELE δικαιούται και ο υποψήφιος που μετά από αίτηση αναθεώρησης, είναι επιτυχών σε προηγούμενη εξεταστική, εφόσον αυτό γίνει πριν από την ημέρα διεξαγωγής της εξεταστικής στην οποία γράφτηκε αρχικά. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει να το ζητήσει εγγράφως και εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ανακοίνωση της θετικής απόφασης της αναβαθμολόγησης. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας ο υποψήφιος χάνει το δικαίωμα της επιστροφής.

7. Ακυρώσεις

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, οι εγγραφές θα υπόκεινται σε πιθανότητα ακύρωσης και ο υποψήφιος, κατόπιν αιτήσεως, θα δικαιούται επιστροφή του συνόλου των εξετάστρων ή μεταφορά της εγγραφής του στις επόμενες εξεταστικές περιόδους:

 • Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης των εξετάσεων από υπαιτιότητα του εξεταστικού κέντρου.
 • Σε περίπτωση μη διεξαγωγής των εξετάσεων λόγω ανώτερης βίας ή φυσικών καταστροφών που συνεπιφέρουν την ακύρωση της εξεταστικής ή προσωπικό κίνδυνο του υποψηφίου κατά τη μετακίνησή του (πλημμύρες, εμπόλεμη κατάσταση, κ.λ.π.).

Και στις δύο περιπτώσεις, ο υποψήφιος οφείλει να ζητήσει την πλήρως γνωστοποιημένη και τεκμηριωμένη επιστροφή του ποσού των εξετάστρων ή την αλλαγή εξεταστικής από το κέντρο στο οποίο έγινε η εγγραφή ή, αν αυτή έγινε ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα των Εξετάσεων του INSTITUTO CERVANTES, πάντα εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία στην οποία είχε οριστεί η διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας ο υποψήφιος χάνει το δικαίωμα επιστροφής των εξετάστρων.

8. Αλλαγή εξεταστικής, εξεταστικού κέντρου ή επιπέδου

Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών της εξεταστικής για την οποία έχει γίνει η εγγραφή, δεν γίνεται καμία αλλαγή. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή εγγραφή σε εξεταστική μετά την εκπνοή της προθεσμίας εγγραφών για την εξεταστική αυτή, όποιος και είναι ο λόγος καθυστέρησης.

Η πραγματοποίηση αλλαγής εξεταστικής, εξεταστικού κέντρου, ή επιπέδου δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην προθεσμία ματαίωσης η οποία, σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως και εντός της προθεσμίας την αλλαγή που επιθυμεί να κάνει στο κέντρο στο οποίο έγινε η εγγραφή του. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία και ο κωδικός εγγραφής που του έχει αποδοθεί. Ο αιτών είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης.

Η διαχείριση των αλλαγών δεν συνεπιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τον υποψήφιο εκτός εάν υπάρχει διαφορά στην τιμή των εξετάστρων, οπότε και ο υποψήφιος θα πρέπει να την καταβάλει.

Εάν η αλλαγή γίνεται για δίπλωμα με χαμηλότερα εξέταστρα, δεν θα του επιστρέφεται η διαφορά.

Μετά την εγγραφή του, ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει αλλαγές στους όρους της εξέτασης όπως ορίζεται στη συνέχεια:

A. Ηλεκτρονική εγγραφή στις γενικές εξετάσεις DELE (Α1, Α2, Β1, B2, C1, και C2) που θα γίνουν στα εξεταστικά κέντρα στην Ισπανία μέσω της ιστοσελίδας των Εξετάσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ:

 1. 1. Αλλαγή ημερομηνίας εξεταστικής, διπλώματος ή εξεταστικού κέντρου:

  Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει την αλλαγή εξεταστικής περιόδου, εξεταστικού κέντρου ή επιπέδου εφόσον η προθεσμία εγγραφών για την εξεταστική στην οποία έγινε η εγγραφή του είναι ακόμη ανοιχτή και ταυτόχρονα, κατά την στιγμή της αίτησης αλλαγής, να έχει ανοίξει η προθεσμία εγγραφών για την εξεταστική στην οποία επιθυμεί να περάσει και να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών σε εξεταστικά κέντρα άλλων χωρών, ούτε σε διπλώματα που δεν πωλούνται στο διαδικτυακό τόπο των Εξετάσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

B. Εγγραφές στα εξεταστικά κέντρα DELE :

 1. Αλλαγή εξεταστικού κέντρου: Μετά την εγγραφή δεν είναι δυνατή η αλλαγή εξεταστικού κέντρου.
 2. Αλλαγή εξεταστικής ή επιπέδου διπλώματος DELE: Ο υποψήφιος μπορεί να ζητήσει από το εξεταστικό του κέντρο αλλαγή εξεταστικής ή επιπέδου εξέτασης DELE, εφόσον η προθεσμία εγγραφών για την εξεταστική στην οποία έχει γίνει η συγκεκριμένη εγγραφή παραμένει ανοιχτή και η προθεσμία για την εξεταστική στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί έχει ανοίξει κατά την στιγμή όπου γίνεται η αίτηση μεταφοράς και υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις.

Ό υποψήφιος μπορεί να ζητήσει αλλαγές επιπέδου διπλώματος DELE, με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει την τιμή των εξετάστρων του νέου διπλώματος στο οποίο θέλει να συμμετάσχει εφόσον πρόκειται για δίπλωμα μεγαλύτερου επιπέδου.

Εάν η αλλαγή γίνεται για δίπλωμα με χαμηλότερα εξέταστρα, δεν θα του επιστρέφεται η διαφορά.

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις εξετάσεις για τα διπλώματα DELE escolar σε κάποιο κέντρο της Ισπανίας δεν μπορούν να αλλάξουν σε κάποιο από τα γενικά διπλώματα.

9. Πραγματοποίηση των εξετάσεων

Η εγγραφή απαιτεί την επιλογή ενός και μόνο συγκεκριμένου εξεταστικού κέντρου στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί για να δώσει τις εξετάσεις, ή στις αίθουσες που το κέντρο θα ορίσει επί τούτου και κατά την ημερομηνία της συγκεκριμένης εξεταστικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις την ώρα και τον τόπο που ορίζονται από το εξεταστικό κέντρο, με τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Απόδειξη εγγραφής που έλαβε από το κέντρο στο οποίο έκανε την εγγραφή ή του έχει αποσταλεί από το σύστημα on line εγγραφής στο προσωπικό του e-mail.
 2. Το διαβατήριο ή την ταυτότητα με φωτογραφία με τα οποία έγινε η εγγραφή. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις για το DELE A2 στην Ισπανία, κατά την προσέλευσή τους στις εξετάσεις θα πρέπει να έχουν μαζί τους πρωτότυπο και σε ισχύ, διαβατήριο τους. Εάν ο υποψήφιος προέρχεται από κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ αντί του διαβατηρίου μπορεί να χρησιμοποιήσει την αστυνομική ταυτότητα του κράτους προέλευσης.
 3. Το πρόγραμμα εξετάσεων όπου αναγράφεται ο τόπος, η μέρα και οι ώρες διεξαγωγής των προφορικών και γραπτών εξετάσεων.

Η καταβολή των εξετάστρων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τα διπλώματα DELE επιτρέπει στον υποψήφιο να συμμετάσχει αποκλειστικά και μόνο στην εξεταστική την οποία επέλεξε.

Η μη προσέλευση του υποψηφίου στις εξετάσεις την συγκεκριμένη ημέρα και τόπο που του έχει οριστεί δεν δίνει δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού των εξετάστρων ούτε την μεταφορά του σε άλλη εξεταστική DELE εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, στο άρθρο 7.

10. Ανάρμοστη συμπεριφορά

Ανάρμοστη συμπεριφορά ενός υποψηφίου, εκλαμβανόμενη, κατά την κρίση της επιτροπής, ως τέτοια κάθε πράξη που μπορεί να αποβεί χωρίς λόγο επωφελής ή επιζήμια για τον ίδιο ή για άλλο υποψήφιο, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τις εξετάσεις και την μη βαθμολόγηση του διαγωνίσματός του.

Ο αποκλεισμός συνεπιφέρει την απώλεια των εξετάστρων για την εν λόγω εξεταστική.

11. Φωτογράφηση ή ηχογράφηση του διαγωνίσματος

Ο υποψήφιος ενδέχεται να φωτογραφηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και ο έλεγχος ταυτότητας των υποψηφίων στις εξετάσεις.

Οι δοκιμασίες που αποτελούν τις εξετάσεις DELE ενδέχεται να ηχογραφηθούν με ηλεκτρομαγνητικά ή ψηφιακά μέσα, είτε συστηματικά ή τυχαία, με σκοπό την επίβλεψη της εργασίας των εξεταστών, για εργασίες έρευνας και ανάπτυξης που αποσκοπούν στην βελτίωση των εξετάσεων και την απόκτηση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων για τις περιπτώσεις επιλύσεων αιτήσεων αναθεώρησης.

Για αυτό, με την αποδοχή των όρων του παρόντος, οι υποψήφιοι δίνουν την συγκατάθεσή τους στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ για την ηχογράφηση των προφορικών εξετάσεων και του εκχωρούν, για το μέγιστο διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για όλα τα κράτη του κόσμου, όλα τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας, εικόνας και άλλων δημιουργικών στοιχείων.

12. Αποτελέσματα DELE

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και την κλίμακα βαθμολόγησης των εξετάσεων βρίσκονται αναλυτικά στους «Οδηγούς των εξετάσεων DELE» που βρίσκονται στην διαδικτυακή πύλη των Εξετάσεων DELE του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ .

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ενημερώνει όλους τους υποψήφιους μιας εξεταστικής για τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα από την διαδικτυακή πύλη διπλώματα DELE.

Κάθε υποψήφιος των διπλωμάτων DELE αφού πρώτα εγγραφεί στην διαδικτυακή πύλη των Εξετάσεων DELE του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ και αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό σε αυτήν, μπορεί να κατεβάζει και να εκτυπώνει το πιστοποιητικό βαθμολογίας στην οποία αναγράφεται ο χαρακτηρισμός ΕΠΙΤΥΧΗΣ (APTO) ή ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ (NO APTO). Η βεβαίωση φέρει ψηφιακή υπογραφή από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ και Ασφαλή Κωδικό Επαλήθευσης που πιστοποιεί την επίσημη ισχύ της.

Οι υποψήφιοι που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό ΕΠΙΤΥΧΗΣ (APTO) δικαιούνται την έκδοση του αντίστοιχου διπλώματος.

Οι υποψήφιοι των οποίων το συνολικό αποτέλεσμα είναι ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ (NO APTO) και επιθυμούν να εγγραφούν εκ νέου στις εξετάσεις DELE, ακόμη και αν έχουν επιτύχει σε κάποιο από τα μέρη του διαγωνίσματος, πρέπει να δώσουν πάλι όλη την εξέταση.

13. Αναθεώρηση βαθμολογίας

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης αναθεώρησης των αποτελεσμάτων τους. Για αυτό πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που θα βρουν στον προσωπικό τους λογαριασμό στην διαδικτυακή πύλη των Εξετάσεων DELE του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, αφού πρώτα εγγραφούν σε αυτήν.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αναθεώρησης που αποστέλλονται εκπρόθεσμα γιατί είναι ευθύνη του υποψήφιου να παρακολουθεί και να τηρεί τις προθεσμίες έκδοσης αποτελεσμάτων και υποβολής αναθεώρησης του αποτελέσματος. Ομοίως, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις πρόσβασης, επιστροφής ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε μέρους των εξετάσεων.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης των εξετάσεων DELE βρίσκονται στο αντίστοιχο υπό-μενού στην διαδικτυακή πύλη των Εξετάσεων DELE του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

14. Ενστάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής όσων ενστάσεων επιθυμούν στα Κεντρικά του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

15. Έκδοση των διπλωμάτων DELE

Η έκδοση των διπλωμάτων DELE αποτελεί ευθύνη του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, το οποίο αποστέλλει σε κάθε Κέντρο τα διπλώματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις, προκειμένου να ενημερώσει τους δικαιούχους για τον τρόπο παραλαβής των διπλωμάτων τους.

Συνεπώς, το εξεταστικό κέντρο θα γνωστοποιεί σε κάθε υποψήφιο που έχει λάβει τον χαρακτηρισμό ΕΠΙΤΥΧΗΣ ότι το δίπλωμά του είναι διαθέσιμο και θα του αποσταλεί με ασφαλή τρόπο στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στον προσωπικό του λογαριασμό ή την σελίδα πρόσβασης του υποψήφιου την ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Όσοι έλαβαν τον χαρακτηρισμό ΕΠΙΤΥΧΗΣ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εξεταστικό κέντρο στο οποίο εγγράφηκαν προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής του διπλώματός DELE.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο υποψήφιος δεν παρέλαβε το δίπλωμα DELE και για διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων της εξεταστικής στην οποία συμμετείχε, δεν το αναζήτησε, χάνει το δικαίωμα παραλαβής του τίτλου. Μπορεί, παρόλα αυτά, απευθυνόμενος στο εξεταστικό κέντρο, να αιτηθεί την επανέκδοση του τίτλου.

Τα έξοδα επανέκδοσης των διπλωμάτων DELE βαρύνουν τον αιτούντα, εκτός εάν η αιτία για ανάγκη επανέκδοσης μπορεί να αποδοθεί στο εξεταστικό κέντρο ή στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

Εάν ο υποψήφιος ζητήσει η αποστολή του διπλώματός του DELE να γίνει σε διαφορετική χώρα από την χώρα διεξαγωγής των εξετάσεων του, το εξεταστικό κέντρο μπορεί να ζητήσει από αυτόν τα έξοδα αποστολής.

Ομοίως, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα έξοδα αποστολής σε περίπτωση που υποψήφιος ζητήσει να του αποσταλεί το δίπλωμα απευθείας από τα Κεντρικά του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ.

16. Πνευματική ιδιοκτησία

Το υλικό που αφορά στα διπλώματα DELE που παραδίδεται ή αποστέλλεται στους υποψηφίους, υπόκειται στο καθεστώς πνευματικών, βιομηχανικών και οικονομικών δικαιωμάτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ή τρίτων, oι οποίοι υποδεικνύονται ανά περίπτωση. Συνεπώς, οποιαδήποτε παραβίαση αυτών θα διώκεται ποινικά.

17. Ασφάλεια και εχεμύθεια

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση των διπλωμάτων ισπανικών DELE θα χρησιμοποιούνται από INSTITUTO CERVANTES, που θα έχει και την ευθύνη της διαχείρισης, με σκοπό την σωστή διαχείριση των αναφερόμενων εξετάσεων και να του αποστείλει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες πιστοποίησης και επιμόρφωσης του INSTITUTO CERVANTES (στη βάση της νομιμοποίησης της παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας), και εφόσον το έχει επιλέξει, να του αποστέλλονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τους σκοπούς του INSTITUTO CERVANTES (με την έγκρισή του).

Τα στοιχεία δεν θα παραχωρούνται ή κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από άλλους φορείς και οργανισμούς της ισπανικής Δημόσιας Διοίκησης στις περιπτώσεις που προβλέπονται και αναφέρονται στην συμπληρωματική ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο υποψήφιος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίθεσης, φορητότητας, περιορισμού επεξεργασίας και κατάργησης των δεδομένων του, με τον τρόπο που αναφέρεται στην συμπληρωματική ενημέρωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα ατομικά δεδομένα των υποψηφίων μπορεί να παραχωρούνται σε άλλους οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας για την διεκπεραίωση της απόκτησης ισπανικής υπηκοότητας, όταν αυτό προκύψει.

Ο υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης ή αντίθεσης προς την χρήση, μεταχείριση και παραχώρηση των στοιχείων του, απευθύνοντας αίτηση με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση lopd@cervantes.es, ή με επιστολή προς το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ (c/ Alcalá, n. º 49, Madrid 28014), ή με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ στη Μαδρίτη, στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

18. Νομοθεσία και αρμόδια δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει μεταξύ του υποψηφίου και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διέπεται και ερμηνεύεται από την Ισπανική Νομοθεσία.

Τα δύο μέρη κατόπιν παραίτησης από κάθε δικαίωμα που μπορεί να τους αναλογεί, υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μαδρίτης.

Δ. Συμπληρωματική ενημερώση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2016 και της ισχύουσας νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας παραχωρήσατε κατά την αίτηση εγγραφής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού συνταγματικών και κοινωνικοπολιτικών γνώσεων της Ισπανίας (CCSE) ή των διπλωμάτων ισπανικών DELE θα γίνεται από αυτό με την ιδιότητα του υπεύθυνου για την επεξεργασία, με σκοπό την σωστή διαχείριση των προαναφερόμενων εξετάσεων και την αποστολή πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες πιστοποίησης και επιμόρφωσης του Instituto Cervantes, και εφόσον αναγράφεται, την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τους σκοπούς του Instituto Cervantes.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των στοιχείων;

Επωνυμία του φορέα: Instituto Cervantes

Διεύθυνση: c/ Alcalá 49, 28014 Madrid (España)

Τηλέφωνο: (+34) 914 36 76 00

E-mail: lopd@cervantes.es


Eκπρόσωπος προστασίας δεδομένων: Γενική Επιθεώρηση Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και Συνεργασίας (dpd@maec.es).

Ποια είναι η βάση νομιμοποίησης της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η βάση νομιμοποίησης της αναφερόμενης επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών, και —στις περιπτώσεις που το έχει δηλώσει— η συναίνεση του ενδιαφερόμενου προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες του Instituto Cervantes.

Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Instituto Cervantes θα γίνεται με σκοπό την διεκπεραίωση της αίτησης εγγραφής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση του πιστοποιητικού συνταγματικών και κοινωνικοπολιτικών γνώσεων της Ισπανίας (CCSE) ή των διπλωμάτων ισπανικών DELE στο εξεταστικό κέντρο και για την εξεταστική περίοδο που έχετε επιλέξει, την διαχείριση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το Instituto Cervantes για την προετοιμασία των προαναφερόμενων εξετάσεων και την σωστή διαχείριση αυτών. Ομοίως, τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται για την λογιστική, την οικονομική, διοικητική και εκπαιδευτική διαχείριση, είτε για την ορθή τήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε για την τήρηση άλλων νόμιμων υποχρεώσεων επιβεβλημένων από την έννομη τάξη της Ισπανίας.
Eπιπλέον, και εφόσον αναγράφεται, την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τους σκοπούς του Instituto Cervantes.

Για πόσο χρόνο θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου θα διατηρούνται για όσο διάστημα ισχύει η σχέση σας με το Instituto Cervantes. Με τη λήξη της σχέσης αυτής, τα προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων γίνεται για κάθε ένα από τους αναφερόμενους σκοπούς, θα φυλάσσονται για το διάστημα που ορίζεται από το νόμο ή για όσο διάστημα μπορεί να απαιτηθούν από δικαστή ή δικαστήριο στο πλαίσιο δικαστικών ενεργειών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα δεδομένα φυλάσσονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, μέχρις ότου ο χρήστης ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή ασκήσει το δικαίωμά του διαγραφής.

Σε ποιους αποδέκτες γνωστοποιούνται τα στοιχεία σας;

Τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Επιπροσθέτως, τα στοιχεία σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε:

 1. Δημόσιες διοικήσεις, όταν αυτό προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς
 2. Δυνάμεις και Σώματα Κρατικής Ασφαλείας, βάσει των όσων προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
 3. Τράπεζες και χρηματοπιστωτικές οντότητες για τη λήψη των προσφερομένων υπηρεσιών
 4. Ιδρύματα του Ινστιτούτου Cervantes, όταν η επικοινωνία αυτή απαιτείται από κανονισμούς ή για την εκτέλεση ή υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων
 5. Οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας, στις περιπτώσεις διεκπεραίωσης της διαδικασίας κτήσης της ισπανικής υπηκοότητας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων ή ένστασης κατά της επεξεργασίας, απευθύνοντας το αίτημά του με e-mail στη διεύθυνση lopd@cervantes.es ή με ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση Alcalá, n.º 49, Madrid 28014(Ισπανία) ή να το προσκομίσει προσωπικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιβεβαίωση της επεξεργασίας των δεδομένων του. Επίσης, έχει δικαίωμα πρόσβασης, αίτησης διόρθωσης όσων στοιχείων θεωρεί ανακριβή, ή ακόμη, να αιτηθεί την κατάργηση τους όταν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους τους ζητήθηκαν, ή να αποσύρει την συγκατάθεσή του.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει περιορισμένη επεξεργασία των στοιχείων του. Σε αυτή την περίπτωση, θα τα διατηρήσουμε μόνο για όσο διάστημα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Σε άλλες περιπτώσεις, θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του που θα παραδοθούν σε δομημένη μορφή, κοινής χρήσης ή μηχανικής ανάγνωσης στον ενδιαφερόμενο ή στο νέο υπεύθυνο για την επεξεργασία που θα ορίσει.

Ανά πάσα στιγμή έχει δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για κάθε μορφή επεξεργασίας για την οποία την έχει εκχωρήσει.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ διαθέτει έντυπα για την άσκηση των δικαιωμάτων που μπορούν να ζητηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lopd@cervantes.es, ή μπορεί να γίνει χρήση των σχετικών εντύπων του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων ή τρίτων. Τα έντυπα αυτά πρέπει να υπογράφονται ηλεκτρονικά ή να συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας. Εάν ενεργείτε μέσω πληρεξουσίου, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο της ταυτότητας ή την ηλεκτρονική σας υπογραφή. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον του Ισπανικού Οργανισμού Προστασίας Δεδομένων σε περίπτωση που κρίνει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων του δεν έχει τύχει επαρκούς προσοχής.

Η μέγιστη προθεσμία για την επίλυση είναι ένας μήνας από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δυο ακόμη μήνες ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων ή τον πολύπλοκο χαρακτήρα αυτών.

Εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε να μας την γνωστοποιήσετε γραπτά ώστε τα στοιχεία σας να είναι επικαιροποιημένα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η εγγραφή στα διπλώματα DELE συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αγοράς και την δέσμευσή του υποψήφιου να προσκομίσει τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά στοιχεία ταυτότητας που θα του ζητηθούν για την κτήση του διπλώματός.

Πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα DELE.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  |   ΠΡΟΣΒΑΣΗ  |   © Instituto Cervantes, 1991-2024. All rights reserved.

El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.